In perioada 7 – 13 iunie 2016, Crucea Alb Galbena România a primit vizita de lucru a partenerilor de la Crucea Alb Galbenă Belgia. Au fost vizitate filialele Crucea Alb Galbenă Buzău, Baia Mare, Focșani și au fost ședințe de lucru cu flialele Tirgoviște și Constanța.DSCN1873

Agenda ședințelor de lucru a cuprins puncte referitoare la: venituri și cheltuieli 2015-2016, echipa de lucru și fluctuație personal, echipamente și logistică, evoluție număr pacienți, tehnici, patologii prezente, situația finanțării de la casele de asigurări, stadiu implementare proiecte fonduri publice, stadiu implementare proiecte fonduri  europene, previziuni proiecte viitoare, planuri de dezvoltare organizațională.

În data de 9 iunie am avut onoarea de a primi la sediul CAGR pe Excelențele Lor Ambasadorul Belgiei la București d-nul Thomas Baekelandt împreună cu soția. D-nul Președinte Piet Vanthemche a făcut o prezentare a istoriei Crucii Alb Galbene Belgia și a colaborării cu Crucea Alb Galbenă România, mod de lucru și perspective de viitor. A fost făcută o prezentare și a Fundației Crucea Alb Galbenă România, a situației sistemului de îngrijiri la domiciliu din țara noastră, a provocărilor dar și soluțiilor identificate pentru dezvoltarea acestuia. Au fost aduse în prim plan două mari proiecte ale CAGR, Centrul pilot de coordonare a serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu din București, finanțat de Consiliul Local împreună cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului București și Butonul Roșu un sistem unic de teleasistenţă destinat persoanelor vârstnice din România, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. A fost astfel arătată importanța implicării tehnologiilor avansate în furnizarea serviciilor socio-medicale.

D-nul Emil Birsan, Director General ADAM-BU a prezentat un proiect de teleasistență care poate implica atât furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu cât și instituțiile statului și actori privați pentru o mai bună coordonare și monitorizare a finanțării serviciilor de îngrijiri la domiciliu la nivel național.

D-nul AmbasadorDSCN1864 Thomas Baekelandt s-a arătat interesat de strategia de dezvoltare a sistemului de îngrijiri la domiciliu în România și împreună cu soția dânsului și-a arătat disponibilitatea de a se implica în crearea unui cadru favorabil dezvoltării acestui sistem.

În urma întâlnirii de la sediul CAGR, d-nul Ambsador a lansat invitația la cină la reședința personală pentru membrii delegației belgiene și Crucea Alb Galbenă România.

În timpul sesiunii de lucru de la sediul CAGR  am primit vizita d-nului Cristian Grasu, Secretar de Stat la Ministerul SănătăDSCN1857ții care a prezentat intenția Ministerului Sănătății de a contracta un împrumut de la Banca Mondiala pentru reformarea întregului sistem de sănătate, inclusiv pentru sectorul de îngrijiri la domiciliu.

În urma discuțiilor purtate s-a ajuns la următoarele concluzii:

  • Este nevoie de o reforma în domeniul îngrijirilor la domiciliu, respectiv mai multă transparență în alocarea fondurilor și a criteriilor de proritizare a pacienților.
  • Statul trebuie să suțtină mai mult sectorul ONG care dorește să ofere astfel de servicii.
  • Crucea Alb Galbenă România împreună cu filialele din țară trebuie să colaboreze în vederea unei evoluții favorabile a sistemului de îngrijiri la domiciliu.
  • Trebuie dezvoltate noi proiecte și noi abordări în serviciile de îngrijiri la domiciliu.
  • Este nevoie de know-how-ul de la Crucea Alb Galbenă Belgia și de demersuri de lobby și advocacy pe lângă instituțiile statului român pentru transparentizarea finanțării și a legislației în domeniu.

A fost propus  realizarea unui worshop în Belgia la sfârșitul acestui an, cu participare begiană și română, cu actori importanți și factori de decizie în sistemul de sănătate românesc.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.