În perioada 23.06.11 – 01.07.11 a avut loc vizita de lucru în România, a d-nului Leo de Bock, reprezentantul Ministerului Sănătăţii din Belgia. Scopul vizitei d-nului de Bock a fost reprezentat de realizarea unui fotoreportaj despre Fundaţia Crucea Alb Galbenă România, despre sistemul de sănătate şi de îngrijiri la domiciliu din ţara noastră şi despre soluţiile care trebuie identificate pentru ca profesioniştii din domeniile de sănătate şi social, să rămână în România şi să-şi pună talentul în rezolvarea problemelor din această ţară.  Accentul a fost pus pe efortul depus de personalul Fundaţiei Crucea Alb Galbenă de a asista cu mijloace restrânse, oameni aflaţi în grave situaţii de criză medico-socială.

D-nul Leo de Bock a fost găzduit de către CAG Bucureşti şi de filialele CAG  din Tîrgovişte, Sibiu, Buzău. In periplul său, d-nul de Bock a vizitat mai multi pacienţi îngrijiţi la domiciliu de asistenţii filialelor CAG, centre de asistenţă pentru bătrâni, centre de zi pentru persoane cu dizabilităţi, centre de plasament.

În Bucureşti, pe parcursul a două zile, d-nul Leo de Bock a fost însoţit de d-na Măriuca Ivan, Director al Fundaţiei Crucea Alb Galbenă Romania, în vizite de lucru, la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, Spitalul de Geriatrie Sf. Luca şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.  Cu prilejul acestor vizite d-nul de Bock a avut ocazia să întâlnească persoane cheie în evoluţia sistemelor de protecţie socială şi de sănătate din Romînia, cu ajutorul cărora a reuşit să înţeleagă obstacolele aflate în calea profesioniştilor dar şi dedicarea cu care aceştia muncesc pentru a fi în slujba oamenilor aflaţi în situaţii dificile de viaţă.

Vizitele au fost de impact, atât din cauza gravităţii condiţiei medicale în care se aflau pacienţii dar şi din cauza modului în care asistenţii CAG au dat dovadă de implicare, răbdare şi profesionalism în managementul bolilor.

Fotoreportajul realizat de d-nul Leo de Bock va contribui la creionarea unei imagini realiste şi echlibrate a României pentru cetăţenii belgieni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.