Servicii de îngrijire medicală la domiciliu în sectorul 2 - Fundatia Crucea Alb-Galbena
 • 021.315.12.56
 • cruceaalbgalbena@cag.ro
 • Lu-Vi 08:00-20:00
 • EnglishRomanian

În urma Acordului cadru de servicii nr. 17978/15.02.2021 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului Sector 2, Bucureşti, și Fundația Crucea Alb-Galbenă, se derulează proiectul “Servicii de îngrijire medicală la domiciliu” pentru beneficiarii vârstnici domiciliați pe raza sectorului 2, București, astfel încât aceştia să depăşească situația de dificultate cu care se confruntă și să fie prevenit riscul marginalizării sociale.

Contextul care a determinat achiziționarea serviciilor de îngrijire medicala la domiciliu

În conformitate cu art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, organizarea serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice, revine consiliilor locale, direct sau pe bază de convenții încheiate cu organizaţii neguvernamentale, unități de cult recunoscute în România ori cu aIte persoane fizice sau juridice.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 2 are nevoie să asigure servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, respectiv servicii de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea.

Beneficii așteptate

Creşterea calității vieții persoanelor vârstnice, persoane vârstnice dependente şi semidependente, încadrate sau nu în grad de handicap, care domiciliază pe raza Sectorului 2 și prevenirea instituționalizării vârstnicilor care locuiesc singuri, permițându-le acestora să rămână în comunitate.

Grup țintă

Beneficiază de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu minim 50 de beneficiari, persoane  vârstnice dependente şi semidependente, încadrate sau nu în grad de handicap, care fac parte din categoria persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială (aşa cum prevede Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social precum și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială)

Servicii de îngrijire medicala la domiciliu oferite:

 • Servicii medicale:

– Monitorizarea parametrilor fiziologici : TA, AV, T; Monitorizarea glicemiei cu glucometru;

– Hrănire și hidratare: alimentație artificială prin perfuzie endovenoasă 500 ml soluție; alimentarea pasivă la persoane cu tulburări de deglutiție; administrare de amestecuri nutriționale și/ sau vitaminice / injecții; transfer și mobilizare pentru evitarea escarelor și complicațiilor imobilizării (tapotaj toracic, fricțiuni cu alcool), utilizarea de unguente și pudre, ușor masaj al zonelor expuse);

– Igiena eliminărilor: aplicare ploscă, bazinet; scutec pentru incontinență; sondă vezicală; clismă; aplicare condom urinar;

– Igiena stomelor;

– Îngrijirea escarelor multiple; Îngrijirea escarei sau plăgii simple și/sau fistula;

– Îngrijirea tegumentelor și mucoaselor la persoanele deplasabile subnutrite și deshidratate;

– Educație pentru sănătate și comunicare în scop terapeutic;

– Adaptarea locuinței la nevoile beneficiarului cu mijloace auxiliare;

– Servicii legate de procesul de îngrijire (prelevarea materialelor biologice infectate în recipiente autorizate și predarea lor pentru incinerare);

 • Servicii de evaluare medicală cu medic;
 • Kinetoterapie și recuperare/reabilitare medicală;
 • Servicii sociale: monitorizarea situației sociale și coordonare;
 • Alte tipuri de tehnici socio-medicale.

Cum puteți beneficia de servicii de îngrijire medicală la domiciliu?

Pentru a afla dacă vă încadrați în criteriile de eligibilitate ale proiectului contactați:

 • Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2, Serviciul Ambulanța Socială

Telefon: 021.9862 sau 0727.300.450

E-mail: urgente.sociale@social2.ro

sau

 • Fundația Crucea Alb-Galbenă

Telefon: 0725.213.661, de luni pana vineri, orele 08:00-16:00

E-mail: cruceaalbgalbena@cag.ro