Proiectul „Îngrijiri integrate la domiciliul Seniorilor” Archives - Pagina 3 din 3 - Fundatia Crucea Alb-Galbena
  • 021.315.12.56
  • cruceaalbgalbena@cag.ro
  • Lu-Vi 08:00-20:00
  • EnglishRomanian

Comunicat Presă Bunicii Comunității


15 iulie 2019, București

165 de seniori din București și Ilfov, cu vârsta peste 65 de ani, vor beneficia de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru a-și depăși starea de vulnerabilitate socială și pentru a duce o viață demnă!

Fundatia Crucea Alb-Galbenă Romania implementează, începând cu 24 mai 2019, proiectul „Îngrijiri integrate la domiciliul Seniorilor, Bunicii Comunității” finanțat din fonduri europene în cadrul apelului „Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.”

Proiectul își propune să crească accesul vârstnicilor din România la servicii de îngrijire socio-medicala la domiciliu prin oferirea unui pachet intregrat și inovator de servicii sociale și medicale de calitate, axat pe nevoile beneficiarilor. Realizarea proiectului în Bucuresti-Ilfov este justificată atât de nevoia la nivel local (evidențiată de evaluări publice și private de ex-Strategia Județeană de Servicii Sociale Ilfov 2014-2020) cât mai ales de nevoia de a crea o rețea model de servicii la nivel regional care să fie sustenabilă pe termen lung.

Nucleul proiectului constă în furnizarea de servicii sociale grupului țintă selectat în cadrul proiectului, acordarea acestora fiind una integrată, gândită astfel încât să asigure o intervenție complexă care să răspundă nevoilor reale, să le asigure acestora o viață mai bună și sentimentul de apartenență la societate.

 ”Valorile noastre au fost și rămân respectul pentru pacient și pentru demnitatea profesiei. Acestea au fost mereu călăuza pentru a ne continua drumul în slujba demnității ființei umane, într-o Românie destul de debusolată și debusolantă, într-o societate în permanentă schimbare în care vârstnicii sunt lăsați în urmă! Ne propunem, în primul rând, să redăm demnitatea seniorilor noștri care se simt abandonați de familie și societate, să dăm speranță. Ne confruntăm de câțiva ani deja cu o îmbătrânire accelerată a populației, nu doar la nivelul României, ci la nivelul întregii Europe. Migrația masivă a forței de muncă din ultimii ani, face însă ca situația României să fie cu atât mai gravă. (Măriuca Ivan, Director Crucea Alb Galbenă România)”

Proiectul își propune o serie de activități care să contribuie la rezolvarea unor probleme identificate la grupul țintă precum: izolarea socială determinată de o rețea de suport redusă sau inexistentă, probleme de sănătate însoțite de pierderea capacitatii de autogospodărire, creșterea gradului de dependență față de alte persoane în realizarea sarcinilor zilnice de gospodărire, venituri reduse datorate nivelului mic al pensiilor și cheltuielilor mari cu medicamentele, stima de sine scazută.

Astfel, echipa pluridisciplinară de profesioniști a proiectului va implementa urmatoarele activitati:

  • Furnizarea de servicii socio-medicale la domiciliu pentru 165 de vârstnici din București și Ilfov. Acestia vor beneficia de servicii de consiliere socială și îngrijire la domiciliu furnizate de asistenții sociali și îngrijitorii din echipă și de servicii medicale și de recuperare acordate de asistenții medicali, kinetoterapeuții și medicul echipei.
  • Crearea unui sistem inovativ de teleasistență (Butonul Roșu) pentru monitorizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu. Astfel, în cadrul proiectului se vor genera premisele pentru crearea unui sistem IT, prin acordarea “Consultanței necesare eficientizării proceselor organizaționale destinate vârstnicilor, prin intermediul sistemelor informatice – IT&C”. Toți beneficiarii proiectului vor fi, astfel, în permanență monitorizați, iar în caz de alertă se va putea interveni rapid și eficient. Sistemele de teleasistență și monitorizare ale pacienților răspund celor mai acute nevoi în funcție de patologii și profilul pacientului adaptându-se permanent  nivelului cognitiv, educațional prin soluțiile tehnice propuse.

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Incluziunea sociala și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4. 4

Date de Contact

Măriuca Ivan – Director Fundația Crucea Alb Galbenă

mariucaivan@cag.ro

Monica Dona – Marketing & Communication Manager

monicadona@cag.ro, 0722602242