Consiliul General al  Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) a deschis primul Centru Pilot de Coordonare a Serviciilor de Ingrijiri la Domiciliu din Municipiul Bucuresti, la sediul Fundatiei Crucea Alb-Galbena din Bd. Regina Maria, nr.21. Scopul proiectului a fost marirea accesului persoanelor defavorizate (varstnici, persoane cu dizabilitati,  bolnavi cronici) la serviciile de ingrijire medico-sociala si de recuperare la domiciliu.

Obiectivele Proiectului: cresterea confortului fizic si psihic al pacientului într-un mediu familiar lui şi asigurarea integrarii sociale; reducerea numarului de persoane care solicita institutionalizarea în  asezăminte medico – sociale sau în spitale;   asigurarea mijloacelor necesare pentru recuperarea pacientului si accesibilizarea ambientului acestuia;  acordarea de ingrijiri la domiciliul a pacienţilor cronici ( care nu mai fac obiectul internarii in spital ) si a celor cu probleme sociale;  recuperarea la domiciliu a pacientilor cu mobilitate redusa si  diminuarea starii de dependenta a acestora.

Proiectul Primariei Capitalei vine in întampinarea nevoilor cetatenilor din Bucureşti in ceea ce priveste accesul la ingrijiri medico – sociale de calitate si poate constitui un model pentru autoritatile locale din alte orase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.