1.1. In cazul persoanelor fizice, cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, se majorează de la 2% la 3,5%
Mai exact, acești contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:
– în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii
– în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

  • Fundatia Crucea Alb Galbena poate beneficia de 3,5 % intrucat are acreditare sociala.
  • Formularul 230 poate fi descărcat de aici: FORMULAR 230 (PDF).

1.2. PUTETI DONA DIRECT IN CONTUL FUNDATIEI CU DETALIILE:

• 30 LEI DONATI lunar: asiguri transportul unui asistent medical/ kinetoterapeut la domiciliul unui pacient
• 60 LEI DONATI lunar: asiguri o sedinta de kinetoterapie al unui pacient la domiciliu
• 90 LEI DONATI lunar: asiguri 1 pansament al unei escare, cu material incluse,la domiciliu
• 120 LEI DONATI lunar asiguri administrarea unei perfuzii la domiciliu.

FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA ROMANIA – Cont IBAN RO76 RNCB 0071 0114 3379 0001 – deschis la BCR