GDPR - Fundatia Crucea Alb-Galbena
  • 021.315.12.56
  • cruceaalbgalbena@cag.ro
  • Lu-Vi 08:00-20:00
  • EnglishRomanian

CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la
dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către FUNDATIA CRUCEA ALB GALBENA și includ
următoarele categorii de date:
– Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente
administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi la RM; rezultatele analizelor pe care vi
le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale;
date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte
informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.
– Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele
noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin
semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data
emiterii, data expirării actului, locul naşterii).
– Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.
– Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele
şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a
efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării
cardului bancar.
– Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie.
– Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).
– Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii
şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe
alte canale publice.
– Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi;
detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.
– Date de localizare, cum ar fi: locul sau zona în care vă aflaţi sau v-aţi aflat într-un anumit interval de timp (dacă
utilizaţi aplicaţiile noastre cu opţiuni de localizare şi aveţi activate aceste opţiuni).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu,
istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când
acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu
caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe
obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu
vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional
(inclusiv medical) față de dumneavoastră.