DACA REPREZINTATI O MICROINTREPRINDERE

Microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit, dacă au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și cel puțin 2 salariați.
Microîntreprinderile care optează pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de facili-tățile de care se acordă plătitorilor de impozit pe profit,
Microîntreprinderile care fac sponsorizări către ONG-urile furnizoare de servicii sociale vor beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe venitul microîntreprinderilor până la nivelul de 20% din impozitul pentru trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile.