Cultura antreprenorială în România - Fundatia Crucea Alb-Galbena
  • 021.315.12.56
  • cruceaalbgalbena@cag.ro
  • Lu-Vi 08:00-20:00
  • EnglishRomanian

laura_roscaFormarea unei culturi antreprenoriale, bazată pe valori specifice societăṭii democratice, libertatea şi libera iniţiativă, munca şi respectul pentru rezultatele ei, recunoaṣterea meritelor, egalitatea de şanse ṣi accesul egal la oportunităṭi, constituie o necesitate şi o prioritate pentru România.

Un moment decisiv în dezvoltarea mediului de afaceri românesc l-a constituit anul 2007 când, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, antreprenorii din România au fost angrenaţi într-o competiţie acerbă cu antreprenorii din celelalte state membre.

Totodată, după ianuarie 2007, pe lângă programele de finanţare de la bugetul de stat, antreprenorii au mai avut şansa de a aplica proiecte la schemele de finanţare susţinute din fonduri structurale. Astfel s-a constatat şi o creştere a gradului de conştientizare a sectorului IMM-urilor, a importanţei creării de noi întreprinderi şi  a  susţinerii  întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) deja existente în vederea creşterii PIB-ului, creării de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirii investiţiilor în sectorul cercetării şi dezvoltării, etc.

În România, nivelul educaţiei antreprenoriale este scăzut, în principal din cauza raportului slab dintre cercetare, cunoştinţe, educaţie şi industrie. Ministerul Educaţiei a adoptat cadrul legal necesar şi a introdus în ariile curriculare discipline legate de educaţia antreprenorială şi face demersuri pentru promovarea antreprenoriatului prin: aprobarea de manuale alternative pentru disciplina Educaţie antreprenorială, introducerea de discipline noi şi opţionale încă de la nivelul învăţământului primar, a unor discipline şi opţionale pentru dezvoltarea capacităţii de orientare profesionale, lansarea de programe care să contribuie la educaţia financiară şi dezvoltarea culturii antreprenoriale etc.

Complementar curriculei şcolare, în cadrul sistemului naţional de educaţie au fost introduse programe opţionale pentru formarea abilităţilor antreprenoriale în rândul elevilor şi studenţilor, cum sunt Programul Junior Achievement pentru elevi şi studenţi şi ECO NET – Reţeaua firmelor de exerciţiu în Europa de Est. Programul Junior Achievement România se derulează începând cu anul 2003, în baza Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi organizaţia Junior Achievement România (JAR), în învăţământul public preuniversitar, pe aria curriculară Om şi Societate (Educaţie economică şi antreprenorială, Consiliere profesională şi/sau vocaţională), prin preluarea şi adaptarea programelor internaţionale de educaţie economică şi antreprenorială Junior Achievement – Young Enterprise ( JAYE).

Educaṭia antreprenorială este un proces care începe in scoala şi durează de-a lungul întregii vieţi.

Efectele educaţiei antreprenoriale se rasfrâng într-un mod pozitiv asupra persoanei ṣi asupra comunităţii: înṭelegerea problemelor economice din perspectiva interesului personal şi a interesului comunitar; gestionarea eficientă a resurselor; orientarea către schimbare, către gândirea critică şi abilităţi de luare a deciziilor; deschiderea faṭă de opṭiunile de dezvoltare profesională.

Educaţia antreprenorială ajută la promovarea unei culturi antreprenoriale, la schimbări de mentalitate şi dobândirea de competenţe necesare desfăşurării unei activităţi.

Autor: Laura Florenta Rosca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.