Propuneri legislative privind îmbunătăţirea sistemului de îngrijiri medicale la domiciliu


Din grijă pentru pacienţi şi pe baza exerienţei acumulate, Fundaţia Crucea Alb Galbenă a transmis aceste propuneri Alianţei pentru Sănătate din România, pentru a fi integrate în sistemul legislativ actual:

 • Asiguraţii au dreptul să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.
 • Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului.
 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate şi medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului, coroborat cu ghidurile terapeutice utilizate în tratamentul afecţiunii asiguratului.
 • Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare la externarea acestuia, sau în registrul de consultaţii şi fişa de observaţie a pacientului.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul “Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”
 • Casa de asigurări de sănătate analizează cererea şi recomandarea primită şi este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii, într-un interval de 48 ore de la data depunerii, iar hotararea se comunica asiguratului in 24 ore de la data emiterii.
 • Asiguratul este liber să se adreseze oricăruia dintre furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Lista acestora i se va pune la dispozitie odata cu comunicarea privind acceptarea cererii de îngrijiri medicale la domiciliu.
 • Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu autorizati şi evaluati în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie, furnizori care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.
 • Autorizarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu se va face prin constatarea indeplinirii standardelor de calitate ale furnizorului, prin deplasarea la sediul acestuia a unei comisii de acreditare organizata la nivelul Ministerului Sanatatii.
 • Evaluarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu se va face de o autoritate independenta fata de Casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul se afla sub contract.
 • Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face prin plata pe tehnica aplicata asiguratului. Tarifele se stabilesc prin norme si se actualizează periodic / anual.

Definirea clara a furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu. Prin îngrijire la domiciliu se înţelege activitatea de îngrijire medicală prestată de  personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la imbunatatirea starii de bine a acestuia, din punct de vedere fizic si psihic.

IMPORTANT!


Fundaţia Crucea Alb Galbenă Romania cu sprijinul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin proiectul „Centrul Pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu”, este alături de cetăţenii capitalei care au nevoie de îngrijiri medicale şi sociale la domiciliu.  Astfel, pacienţii din cadrul proiectului şi nu numai, au fost ajutaţi, ca pe lângă serviciile oferite, să primească suport din partea echipei, sub formă de pachete cu alimente şi medicamente, cumpărături, însoţire la cabinete medicale,  etc.

Vom fi alături de cei care vor avea nevoie de ajutor. Rugăm pe toţi cei ce identifică pacienţi cu probleme de sănătate care  pot fi îngrijiţi la domiciliu, să ne contacteze la numarul de telefon afişat pe site sau pe adresa de mail a CAG.

Vă mulţumim!

Scrisoare deschisă d-nului Secretar de Stat Dr. Vasile Cepoi


INGRIJIRILE LA DOMICILIU CA O ALTERNATIVA LA SPITALIZARE, RESPITALIZARE SI SPITALIZARE PRELUNGITA

Avantaje:

 • Este mult mai ieftin sa ingrijesti acasa decat in spital. Se reduc cheltuielile hoteliere, medicamente, materiale sanitare, hrana, de intretinere si administrative;
 • Reducerea riscului aparitiei infectiilor intraspitalicesti;
 • Beneficiul fizic si psihic al pacientului de a fi ingrijit in mediul sau, alaturi de familie;
 • Medicul de familie si specialistul, pot sa urmareasca prin intermediul furnizorilor autorizati, care este evolutia pacientului si poate interveni,  daca este cazul;
 • Se creeaza sentimentul de securitate al pacientilor care pleaca  acasa  fie dupa externare, fie de la cabinetul medicului de familie, fie din ambulatoriu de specialitate;

 Dezavantaje:

 • Situatiile inregistrate la domiciliu depasesc uneori posibilitatea de interventie a echipelor medicale necesitand cadrul institutional

 Concluzii:

 • Pentru ca viata de pacient se petrece, in majoritate,  acasa, trebuiesc  dezvoltate INGRIJIRILE MEDICALE LA DOMICILIU intr-o maniera coerenta si structurala, la nivel national,  dupa un program bine stabilit si bine evaluat, nu anarhic si necontrolat ca in acest moment .
 • Toti actorii din sistem au nevoie de ingrijiri la domiciliu:
 •  spitalul – sunt internari doar pentru analize, tratamente parenterale, pansamente, care pot fi efectuate la domiciliu;
 •  ambulatoriul de specialitate – dupa stabilirea diagnosticului si al tratamentului, acesta poate fi continuat la domiciliu;
 •  medicul de familie, nu poate urmari si trata la domiciliu toti pacientii cronici imobilizati si nici efectuarea tratamentului prescris la cei consultati la cabinet;
 • CNAS – pentru economia care o aduce acest sistem la bugetul  statului;
 • Pacientul, care beneficiaza de ingrijire pe perna lui, la standarde de calitate si competente multiple, de o echipa profesionista si responsabila.
 • Ramane ca Ministerul Sanatatii sa decida cum sa-i ajutam pe toti, avand un rol si o responsabilitate foarte mare.
 • CNAS trebuie sa faca public dreptul pacientilor la ingrijiri medicale la domiciliu, pentru ca toti pacientii sa beneficieze in mod nediscriminatoriu de ingrijire la domiciliu, nu numai cei care sunt racolati de firme agreate de Case.
 • Punctul de vedere al pacientilor prin vocea ANPP, a fost foarte clar tot timpul, adica sustinerea dezvoltarii ingrijirilor la domiciliu.
 • Punctul de vedere al CNAS il cunoastem, ramane numai sa decidem norme clare privind controlul calitatii actului medical si a cheltuirii banilor.
 • Asteptam ca reprezentantii medicilor fie din spital, ambulatoriu sau medici de familie, sa-si spuna punctual de vedere, privind continuarea ingrijirii pacientului la domiciliu. Medicii  sa-si asume urmarirea pacientului dupa parasirea cabinetului  si sa-l informeze privind drepturile acestuia.
 • Domnule secretar de stat, aveti PRIVILEGIUL de a crea un SISTEM DURABIL si inatacabil de nici un regim politic ulterior, pentru binele nostru al tuturor.

Marioara Ivan

Presedinte FFIDR

Vicepresedinte Alianta pentru Sanatate din Romania

Fundaţia Crucea Alb Galbenă şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti – un parteneriat pentru sănătatea dumneavoastră


Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu o gamă cât mai variată de servicii, Fundaţia Crucea Alb Galbenă a realizat un parteneriat cu Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti , ADAM-BU. Astfel, ADAM-BU închiriază echipamente medicale şi de recuperare precum: aparat pentru aerosoli, aspirator pentru secreţii, bastoane, bicicletă medicală, cadre de mers (fixe, pliabile, cu 2 şi 4 roţi), cârje, înălţător pentru toaletă, masă pentru pat, pat de spital, ridicător pentru persoane (nurse robot), saltea antiescară, scaun de toaletă, scaune şi fotolii rulante, stativ portabil.

De asemenea, echipa  ADAM-BU are în componenţă specialişti în gimnastică medicală, mobilizări pasive, pasivo-active cu rezistenţă, educare în folosirea cadrului medical, cârjei şi bastonului, educarea mersului, masaj pentru tonifiere, relaxare şi decontracturare musculară, terapie cu aparate de fizioterapie portabile, manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicaţiilor pulmonare şi complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare în cazul persoanelor imobilizate la pat.

Apelaţi cu încredere la noi!

Fundaţia Crucea Alb Galbenă şi Alianţa pentru Sănătate din România conlucrează pentru un sistem de sănătate performant


Din dorinţa de a  răspunde cât mai bine nevoilor cetăţenilor, Fundaţia Crucea Alb Galbenă a devenit membru activ al Alianţei pentru Sănătate din România, organizaţie nonguvernamentală ce acţionează pentru crearea unui climat propice asigurării unei asistenţe medicale centrate cu adevărat pe nevoile fiecărui cetăţean.

Alianţa pentru Sănătate din România, în calitate de reprezentant al principalelor categorii de participanţi – pacienţi şi furnizori de servicii medicale – din cadrul sistemului de sănătate, a fost constituită din necesitatea realizării şi implementării unor masuri pentru atenuarea degradării progresive a sistemului de sănătate din România.

Pentru prima dată, pacienţii, medicii, farmaciştii şi toţi ceilalţi profesionişti implicaţi în sistemul de sănătate şi în sistemul social lucrează împreună pentru promovarea şi respectarea drepturilor pacienţilor.

Fundaţia Crucea Alb Galbenă se alătură A.P.S.R. în  crearea unui climat propice asigurării unei asistenţe medicale centrate cu adevărat pe nevoile fiecărui cetăţean astfel încât acesta să poată beneficia de îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, asigurându-se astfel îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;

Alături de A.P.S.R., Fundaţia Crucea Alb Galbenă vă informează asupra prevederilor Constituţiei României, art 34 care se referă la ocrotirea sănătăţii:

(1) dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat,

(2) statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice;

(3) viaţa şi sănătatea sunt cele mai de preţ bunuri;

În consecinţă, vă invităm alături de Fundaţia Crucea Alb Galbenă şi Alianţa pentru Sănătate, în crearea unui dialog între autorităţile responsabile de asigurarea sănătăţii publice şi pacienţi şi pentru găsirea soluţiilor care răspund cel mai bine nevoilor dumneavoastră.